Vilket är ditt kompetensområde?

När vi suttit och spånat på idéer så har vi kommit in på det här med olika kompetensområden. Alla har vi ju någonting som vi har lite extra bra koll på och trots att det skiljer sig extremt mycket mellan olika personer så är det i alla fall så att det som förenar är att […]